کلینیک وصال : این مطلب برای عزیزانی تهیه شده که در امور هوایی و پرواز فعالیت می کنند و راهکارهایی برای پیشگیری از بروز مشکل در طول پرواز می باشد . مشاغلی مثل خلبانی و یا میهمانداران هواپیما از آن جمله کارهایی است که این افراد باید حتما هرچند وقت یکبار به دندانپزشک مراجعه کرده و نواقص احتمالی دندان خود رابرطرف کنند زیرا ممکن است به علت درد در ارتفاع در انجام دادن وظایف خود با مشکل روبرو شوند.

عوامل زیاد و متعددی دربروز دردهای دندانی نقش دارند که در این بین نباید فشار هوا را نادیده گرفت. فشارهوا در ارتفاعات بیشتر می‌شود و افرادی که بیشتر با هواپیما سفر می‌کنند بیشتر در معرض مشکلات دندانی قرار می‌گیرند.

اما مسافرانی که قصد سفر با هواپیما را دارند هم باید به نکاتی توجه کنند.

بعد از پرکردن یا کشیدن دندان فرد تا چندین ساعت ممکن است درد و ناراحتی را احساس کند به همین علت توصیه می‌کنیم، مسافران‌‌ همان روز پرواز از درمان دندانپزشکی بهره نبرده باشند زیرا با وجود فشار هوا در ارتفاع ممکن است درد آزار دهنده‌ای به سراغشان بیاید.
به عنوان مثال زمانیکه فرد دندان خود را کشیده است و در ارتفاع و جریان فشارهوا قرار می‌گیرد، تغییرات فشار هوا اثر نامطلوبی برروی حفره خالی دندان کشیده شده، می‌گذارد و فرد مجبور است درد شدیدی را تحمل کند.

.

.

.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان