عصب کِشی یا عصب کـٌشی ؟ تلفظ درست کدام است؟!

درواقع هیچ کدام ازاین اصطلاحات صحیح نیست و نمی توانند توضیح کاملی در مورددرمانی که برای ریشه ی دندان انجام   می شود , باشند. جهت آگاهی بیشتر شما لازم است توضیح داده شود که دندان از دو بخش تاج و ریشه تشکیل شده است تاج دندان همان قسمتی است که در حفره دهان قابل مشاهده است و با نسج سختی به نام مینا ) محافظت می شود .   قسمت ریشه ی دندان درون یک حفره ی استخوانی در فک قرار گرفته است و با ENAMEL( اتصالات محکمی به استخوان فک متصل شده و توسط بافت لثه پوشیده شده است . در مرکز هر دندان بافت نرمی قرار دارد که این بافت دارای اجزای فراوانی مانند عروق ، اعصاب ، سلول های ایمنی و … می باشد که وظیفه عصب دهی و تغذیه و محافظت از دندان را به عهده می گیرند. هنگامی که دندان در معرض پوسیدگی ، ضربه و آسیب های دیگر قرار می گیرد بافت نرم دندان که به عنوان پالپ یا مغزدندان شناخته    می شود دچار التهاب می شود در صورتی که مقدار این التهاب کم باشد پالپ دندان توانایی بهبود خود را پس از دفع عامل التهاب دارد امَا در صورتیکه آسیب زیاد باشد این التهاب برگشت ناپذیر بوده و باید درمان ریشه برای دفع التهاب انجام شود.

معمولا ولی نه همیشه! التهاب پالپ دندان علامتدار بوده و احساس درد و ناراحتی وجود دارد ولی در مواردی پالپ دندان به صورت مزمن دچار تخریب شده و حتی کامًلا از بین رفته و می تواند با آلودگی میکروبی که در محیط دهان وجود دارد باعث عفونت دندانی ، آبسه و تورم شود .

با خارج کردن پالپ دندان و از بین بردن آلودگی میکروبی ROOT CANAL THEROPYدرمان ریشه درواقع ( توسط مواد و وسایل مخصوص عامل التهاب و عفونت را برططرف کرده و فضای خالی ایجاد شده در ریشه ی دندان را با مواد مخصوص پرکرده و از آلودگی مجدد آن پیشگیری می کند.برای کامل شدن درمان نیاز هست که قسمت تاج آن با مواد مخصوص ترمیم شود. بنابراین متوجه شدیم که درمان ریشه ی دندان قثط به خارج کردن عصب دندان محدود نمی شود و اصلاحاتی مانند عصب کِشی و عصب کُشی مناسب این درمان نمی باشد.

درمان های ریشه تنوع زیادی دارند که توسط متخصص درمان ریشه ( اندودانتیست ) انجام می شود و پیچیده بودن مشکلات ریشه دندان نیازمند مهارت و توانایی و دانش کافی برای رفع آنها می باشد .

| درمان ریشه دندان در کرج