پرسش و پاسخ ارتودنسی دندان

 

                        پرسش و پاسخ ارتودنسی دندان

 

پرسش و پاسخ ارتودنسی دندان

پرسش و پاسخ ارتودنسی دندان

پرسش بیمار

طول دوره درمان های ارتودنسی چقدر است ؟

پاسخ پزشک

 

پرسش بیمار

براکت های ارتودنسی دندان چه کاربردی دارند و آیا انواع مختلفی دارند ؟

پاسخ پزشک

 

پرسش بیمار

در درمان های ارتودنسی چه اهدافی پیگیری می شود ؟

پاسخ پزشک

 

پرسش بیمار

ریتینر یا نگهدارنده ی ارتودنسی چیست و به چه دلیل باید بعد از اتمام درمان ارتودنسی استفاده شود ؟

پاسخ پزشک

 

پرسش بیمار

چه عواملی در مدت زمان درمان ارتودنسی دندان موثر می باشند ؟

پاسخ پزشک

پاسخ

یک + پانزده =

Call Now Button