آرشیو روزانه: می 15, 2019

آیا ایمپلنت مانند دندان طبیعی است؟

چه زمانی برای گذاشتن ایمپلنت نیاز به بازسازی استخوان است؟ به دنبال کشیده شدن دندان، استخوان ناحیه دچار تحلیل می شود. این تحلیل به تدریج صورت می گیرد و هر چه از زمان کشیدن دندان بیشتر می گذرد، میزان تحلیل بیشتر و میزان استخوان باقیمانده در ناحیه کمتر می گردد. وقتی که تحلیل استخوان به […]

read more »
Call Now Button