سؤال

آیا بعد از درمان ریشه ، دندان شما درد خواهد داشت ؟

اگر قبل از درمان ریشه ، دندان شما به گرما و سرما و شیرینی حساسیت داشته است مطمئن باشید که بعد از درمان ریشه این ناراحتی بطور کامل از بین رفته ئلی احساس درد بخصوص در هنگام جویدن غذا طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد و بعد از برطرف شدن التهاب انساج اطراف ریشه ، مرتفع خواهد شد. برای کاهش این درد می توانید از ضد دردهایی مانند استامینوفن و یا ایبوپروفن که برای شما تجویز می شود استفاده کنید.