کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر فک بالا
کامپوزیت ونیر فک بالا
کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر
دندان های زیبا با کامپوزیت
ونیر کامپوزیت فک بالا
8 واحد کامپوزیت
کامپوزیت با رنگ طبیعی
جذابیت بیشتر با کامپوزیت
6 واحد کامپوزیت فک بالا با رنگ طبیعی
دندان های ونیر کامپوزیت
4 واحد از دندان ها کامپوزیت شده
8 واحد ونیر کامپوزیت فک بالا
انجام 8 واحد کامپوزیت دندان
وینر کامپوزیت در 6 واحد از دندان ها

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان
ایمپلنت دندان

ارتودنسی دندان

ارتودنسی فک بالا و پایین کلینیک دندانپزشکی وصال

اصلاح طرح لبخند

6 واحد روکش فول سرام
روکش فول سرامیک
سفید کردن دندان
نمونه اصلاح طرح لبخند 3
نمونه اصلاح طرح لبخند 4
نمونه اصلاح طرح لبخند 2
نمونه اصلاح طرح لبخند 1
نمونه ای از لمینت دندان
روکش فول سرامیکی در دندان های فک بالا
لمینت دندان در کرج
8 واحد روکش زیبایی دندان
ترمیم دندان های فک پایین
تماس با پزشک